OPLOOPAVONDEN

Het was de eerste bijeenkomst na de coronastop. De opkomst was boven verwachting zeer goed, zo’n 14 mannen en vrouwen en de sfeer was beter dan ooit. We moen in onze handen klappen dat we deze mogelijkheid hebben om weer op een veilige manier samen te komen en we hopen dat we op de volgende oploopavond nog wat meer bekende gezichten gaan zien! Kom op vrienden! We gaan jullie zien op woensdag 7 oktober!

Helaas zijn door het covid-19 virus

alle oploopavonden afgelast.

We zullen per maand kijken hoe de stand van zaken is en u daarover per mail cq. post inlichten.