MEDEDELINGEN

Geen Marinedagen in 2021

De in juli geplande Marinedagen in Den Helder gaan niet door. Vanwege corona is het maritieme festijn verplaatst naar 2022. De pandemie en daaraan gekoppelde maatregelen maken het voor de zeemacht onmogelijk het evenement dit jaar te organiseren. De Koninklijke Marine onderzoekt wel of het mogelijk is de eerste week van juli wervingsactiviteiten te organiseren in het land.
Archieffoto. De laatst gehouden Marinedagen in 2017 trokken veel belangstellenden.