Doelstellingen van de AVOM:

Het bevorderen van kameraadschap van de leden van de vereniging en het behartigen van de belangen van hen, die als militair bij de Koninklijke Marine hebben gediend of nog actief dienend zijn. Het onderhouden van goede contacten en betrekkingen met de Koninklijke Marine. Het mede hoog houden van de eer en de tradities van de Koninklijke Marine.    Het in herinnering houden en eren van hen die gesneuveld of overleden zijn in dienst van het vaderland en in het bijzonder hen die in dienst van de Koninklijke Marine zijn gevallen. De vereniging tracht dit doel te bereiken door, onder meer: het houden van reünies, vergaderingen, bijeenkomsten, excursies e.d. het uitgeven van een verenigingsorgaan (”VastWerken”) en eventueel andere geschriften. het onderhouden van goede contacten met overheids- en andere instanties. het behulpzaam zijn bij het herstellen van contacten tussen oud-collega's van de Koninklijke  Marine.

DOELSTELLINGEN