Algemene Vereniging voor Oud- of actief dienend personeel van de Koninklijke Marine.

Wat is en doet de AVOM?

De AVOM is een algemene vereniging voor personeel van de Koninklijke Marine. Iedereen  die in het verleden heeft gewerkt bij de Koninklijke Marine of nog actief dienend is en contact wil hebben met (ex)collega's is bij ons van harte welkom. Het maakt niet uit wat je rang of stand was of is en hoeveel dienstjaren je hebt of had. In ons ledenbestand kom je collega's tegen van alle verschillende onderdelen, ter land, ter zee en in de lucht. Of je nu gediend hebt boven of onder water...in de lucht...of als Marinier... We verwelkomen je alsof je nooit weg bent geweest. We weten zeker dat je weer de oude sfeer als aan de bakstafel zult ervaren en daar gaat het uiteindelijk om.

MATERIËLE OF IMMORRELE SCHADEN

In gevallen van materiële of immateriële noden of andere belangen van leden of nabestaanden zal de AVOM een adviserende of doorverwijzende functie hebben, in eerste aanleg naar de reeds bestaande organisaties of instellingen van de Koninklijke Marine. De Landelijke AVOM organiseert voor haar leden diverse activiteiten en bijeenkomsten, eens per jaar is er ook een landelijke reunie/contact dag. Daarnaast is de AVOM te vinden op diverse evenementen zoals de Marinedagen en de Nationale Veteranendag.

CONTRIBUTIE

De contributie bedraagt slechts € 30,- per jaar. Er wordt geen inschrijfgeld meer gevraagd. Per contributiejaar ontvangt u vier maal ons full colour verenigingsblad "VastWerken", “Vastwerken” staat vol met nieuws over de Marine en is een graag gelezen blad bij onze leden, er wordt uitermate positief op gereageerd.

HET VETERANENPLATFORM

De vereniging is aangesloten bij de het Veteranen Platform.

AFDELINGEN

De vereniging heeft ongeveer 2000 leden en is verdeeld in 14 afdelingen, ieder met een eigen bestuur. De lokale afdelingen zijn vertegenwoordigd in de Raad van Afgevaardigden en houden minsten een keer per jaar een vergadering, waarin de meningen van de afdelingsleden mee genomen worden en ter sprake gebracht worden. De 14 lokale afdelingen zijn: Alkmaar; Amsterdam; Breda; Den Helder; Eindhoven; Friesland; Groningen-Drente; Limburg Noord; Nijmegen; Oost Overijssel; Salland; Veluwe Achterhoek; Zeeland; Zuid-Holland. De eindverantwoording van de AVOM ligt uiteraard bij het hoofdbestuur.
Op 18 mei 2016 is tijdens de Algemene Ledenvergadering verkozen tot: Voorzitter: Hans Zengerink Secretaris: Peter Beaujean Penningmeester: Gerard Kamp Algemeen bestuurslid: Wim Brons (Ledenadministratie) Algemeen bestuurslid: D.C. Kouters (Veteranenzaken) de website AVOM Nederland

DE AVOM