MEDEDELINGEN

  CORONAVIRUS  

Het bestuur heeft besloten om in navolging van de regels uitgevaardigd door de regering, alle activiteiten zoals de borreluurtjes en het voorjaarsuitje tot nader order te schrappen. We plannen het eerstvolgend borreluurtje vooraleerst op de eerste woensdag van september, maar dat is onder voorbehoud! We spreken de hoop uit dat wij dan een ieder van u dan in goede gezondheid te kunnen verwelkomen. We houden u via e-mail en post op de hoogte van de ontwikkelingen .

INGEKOMEN BERICHT INZAKE HERDENKING

INDIËMONUMENT

Van de bond van Wapenbroeders en de Stichting Indië Gedenktekens kregen we de volgende brief binnen: Correspondentieadres Nederlandse Defensie Academie T.a.v. Kapitein Linders MPC 71C Antwoordnummer 10080 4800 PA Breda Ik citeer: Geachte meneer/mevrouw, Hopelijk bereiken wij u in goede gezondheid. Tot onze grote spijt moeten wij u mededelen dat de Indiëherdenking op de Trip van Zoudtlandtkazerne in Breda van juni 2020 niet doorgaat. Deze maatregel is genomen in het kader van de gezondheid van de betrokkenen en bezoekers. Er komt geen online vervangende herdenking maar wij hopen volgend jaar weer een mooie herdenking neer te kunnen zetten. Wij danken u voor uw begrip en hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact met ons opnemen. Veel sterkte toegewenst de komende periode. Met vriendelijke groeten Namens de stichting, Voorzitter:          M.P. Leijs Leden:                  A.A.C. Mol Einde citaat.